Persondatapolitik for Vest Polering

Vest Polering er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine oplysninger, når du som kunde bruger de services vi tilbyder og vi tilstræber at du som kunde kan føle dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vest Polering behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Hvornår indsamler og anvender Vest Polering dine oplysninger

Når du som kunde gør brug af vores services, så vi kan levere vores service og fakturere for denne. I forbindelse med fakturering indsamler vi kun nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dine oplysninger behandles og gemmes kun hvis du frivilligt har oplyst dem, for eksempel i forbindelse med bestilling af vores service.

Hvornår videregiver Vest Polering dine personoplysninger

Det gør Vest Polering som udgangspunkt aldrig. Skulle det blive aktuelt i forbindelse med udøvelse af vores service, vil du som kunde altid blive informeret.

Hvordan beskytter Vest Polering dine oplysninger.

Vest Polering har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt, offentliggjort eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vest Polerings sikkerhed bliver løbende opdateret. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver derfor dine personoplysninger på eget ansvar.

Dine rettigheder som kunde

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger Vest Polering har om dig, kan du rette henvendelse til os på mobil 20402142 eller vores e-mail vestpolering@gmail.com. Hvis det viser sig at være urigtige oplysninger, har du ret til at anmode om at Vest Polering retter, blokerer eller sletter disse oplysninger.

Hvor længe opbevarer Vest Polering dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere den service, du har bedt om og så længe som lovgivningen kræver det i forbindelse med det regnskabsmæssige.